abs logo
abs logo

REGULAMIN

REGULAMIN

RAPY.PL

1. Definicje

 1. 1.01 Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
 2. 1.02 Sprzedawca - RAPY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gospodarczą, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą RAPY sp. z o.o. NIP: 5833425341, REGON: 388579479.
 3. 1.03 Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://rapy.pl/
 4. 1.04 Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. 1.05 Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. 1.06 Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. 1.07 Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 8. 1.08 Produkt - dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 9. 1.09 Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Kontakt ze sklepem

 1. 2.01 Adres E-mail Sprzedawcy: [email protected].
 2. 2.02 Adres E-mail Sklepu: [email protected].
 3. 2.03 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

3. Wymagania techniczne

 1. 3.01 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome itp.
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Informacje ogólne

 1. 4.01 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. 4.02 Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. 4.03 Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5. Zasady składania Zamówienia

 1. 5.01 W celu złożenia Zamówienia należy:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć w niego,
  • wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wybranie metody płatności,
  • Potwierdzić zawartość Zamówienia oraz poprawność wprowadzonych danych, zaznaczając odpowiednią opcję pod podsumowaniem Zamówienia oraz kliknąć przycisk “Kup teraz | X PLN”.

6. Metody Płatności

 1. 6.01 Klient może skorzystać z następujących metod płatności za Zamówienie:

Data opublikowania regulaminu: 10.02.2023

bg
abs logo
abs logo

02

2

discord img

DISCORD

ODWIEDŹ NASZ SERWER DISCORD

ABY BYĆ ZE WSZYSTKIM NA BIEŻĄCO

DOŁĄCZ